ПИЛОТСКИ УСЛУГИ

ПИЛОТСКИ УСЛУГИ

Пилотска Станция – Бургас

За обезпечаване на безопасността на корабоплаването в пристанищата, по подходните пътища към пристанищата и на друго място ако се счете за необходимо, провеждането на корабите се извършва от морски пилоти. По време на проводката пилотът остава под ръководството на капитана на пилотирания кораб. Капитанът на кораба е длъжен да даде на пилота пълна информация за навигационните особености на пилотирания кораб. /Кодекс на Търговското Корабоплаване, Гл.9, Разд.IV, чл.237/.

Вътрешен пилотаж

Въвеждане или извеждане на корабa от рейда в пристанището или обратно, както и преместването му от един кей на друг. Вътрешният пилотаж е задължителен. Заявките за вътрешен пилотаж се правят от агента , в съответствие с молбата на капитана, но не по-късно от 2 часа до пълната готовност на кораба за маневра. Пилотът посреща кораба в точка с координати:

Ш =42°28'50 С / Д = 27°32'00 И.

Пилотът напуска пилотираният кораб след завършване на швартовите операции, след извеждането му в “чисти води” или след като го постави на сигурна котвена стоянка.

Външен пилотаж

Външен пилотаж е провеждането на кораб през част от вътрешните води на Република България до границата за провеждане на вътрешен пилотаж. Външният пилотаж e задължителен за кораби с газене 13,50м или по-голямо. Пилотът посреща кораба в точка с координати:

Ш =42°29'00 С / Д = 27°39'00 И.

Кораби желаещи външен пилотаж са длъжни да направят заявка за това чрез своя агент поне 6 часа преди достигане на пилотското място за външен пилотаж.

Комуникации

Не по-късно от 2 часа преди пристигане на пилотското място корабът трябва да потвърди точното време на пристигане директно на Пилотска Станция Бургас на УКВ канал 14. Кораб на котва на Бургаския рейд трябва да поддържа радио вахта на канал 14 (пилотска станция) и канал 11 (VTAS). Кораб напускащ пристанището или очакващ преместване на друг кей трябва да подаде съответната информация чрез агента си най-малко 2 часа преди отплаването или преместването си.

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *