пилотски катери

ПИЛОТСКИ КАТЕРИ

“Норд 3”

Дължина:

12 м

Двигател:

2 x 350 КW

Скорост:

20 възли

Оборудване:

УКВ радиостанция, GPS, радар

“Орка 1”

Дължина:

11,4 м

Двигател:

2 х 310 HP

Скорост:

20 възли

Оборудване:

УКВ радиостанция, GPS, радар

“Патрол”

Дължина:

9,80 м

Двигател:

1х350 КW

Скорост:

22 възли

Оборудване:

УКВ радиостанция, GPS, радар