навигация

навигация

Граници на пристанище Бургас:

Територията на пристанище Бургас включва цялата водна площ, разположена W от линията, свързваща Нос Лахна (42°33’N 027°34’E) и Нос Таласакра (42°27’N 027°39’E), с дължина 7 ММ и направление NE. Пристанищната територия е разделена на външно и вътрешно пристанища. Граница между двете пристанища е линията съединяваща Нос Форос и Нос Бургас.

Буйове, Фарватери и Канали:

Подходът към външното пристанище представлява Схема за разделно движение с направление E/W с начало в поворотна точка с координати 42°29’N 027°42’E.

ПОДХОДИ

Подход от Е:

Началната подходна позиция се намира в поворотна точка с координати 42°29’N 028°05’E. Схема за разделно движение с направление W и дължина от 16 ММ води до поворотна точка с координати 42°29’N 027°42’E, представляваща подход към вътрешната част на Бургаския залив.

Подход от NE:

Началната подходна позиция се намира в поворотна точка 3 ММ SE от Нос Емине (42°42’N 027°54’E). Схема за разделно движение с направление SW и дължина от 15 ММ води до поворотна точка с координати 42°29’N 027°42’E, представляваща подход към вътрешната част на Бургаския залив.

Подход към вътрешната част на Бургаския залив:

Началната подходна позиция се намира в поворотна точка с координати 42°29’N 027°42’E. Схема за разделно движение с направление W и дължина от 6 ММ води до Е граница на Пристанище Бургас.

Схема за разделно движение:

Схемата за разделно движение не е одобрена от IMO, но българските власти уведомяват, че са приложени принципите за използване на СРД, дефинирани в Правило 10 на МППСМ.

Ниво на прилива и течения:

В района няма приливно-отливни явления и течения, оказващи влияние на навигацията.

Соленост на морската вода:

Солеността в различните басейни варира между 1012 и 1014.

Метеорология:

Преобладаващи ветрове: Посоката на преобладаващите ветрове зимно време е от N до NE, а лятно време посоката е променлива. Всички маневри в пристанището се забраняват при скорост на вятъра над 15 м/сек.

Мъгли:

Пристанището много рядко бива затваряно поради мъгла, а когато това се случи трае само за няколко часа.

Лед:

 Дори през най-студените зими в пристанището не се образува лед.

Карти и лоции:

ВА 2399, 2230
ВА Pilot NP24

Влекачи:

Две буксирни компании предоставят своите 13 влекача с мощности от 850 к.с. до 3000 к.с. за 24 часов сервиз. Ползването на влекач/и за маневрите е задължително за всички кораби с бруто тонаж над 1000.