Шаблон футер

СЕРТИФИКАТ ISO 9001 стандарт


Тази наша политика намери отражение в оценката дадена ни от Регистровата Организация Лойд – Лондон, която ни сертифицира през 2009 година, като организация, чиято система за управление на качеството съответства на международния стандарт ISO 9001: 2015.