Начало | Пилотски услуги | Тарифа | Навигация | Пилотски катери | ISO 9001 стандарт | Пристанище Бургас | Град Бургас | Карти | Връзки | Контакти

    ТАБЛИЦА С ПРОМЕНИТЕ В ПИЛОТСКИТЕ ТАРИФИ В ОТГОВОРНИЯТ РАЙОН НА „ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ БУРГАС“ - ООД в сила от 01.01.2023 г. EN    


Logo


Пристанище Бургас е основано с решение за неговото построяване, прието с Указ №7 от 20 декември 1894г. на Княз Фердинанд І. Тържествено е открито в негово присъствие на 18 май 1903 г. и отворено за търговско корабоплаване. Малко преди това – през 1899 г. е запален белият бургаски фар – първият български пристанищен фар.

Пристанище Бургас е пред нов качествен скок в своето развитие. Предстои реализацията на генералния план за развитие до 2015г. Това е една амбициозна и реалистична програма. Нейната цел е да се посрещнат предизвикателствата на новия век с един модерно оборудван порт, в който са реализирани най-новите тенденции при обслужването на товарите.

На 16 Ноември 2005 г. официално беше открит новия Терминал 2А за обработка на насипни товари, което е първата фаза от реализацията на Генералния план за развитие на Пристанище Бургас.

В района на работа на Пилотска Станция – Бургас ООД работят също и Фиш порт, като специализирано пристанище за обработка на режимни товари, както и Бургаски Кораборемонтен Завод, и Бургаски Корабостроителници.

(C) Bourgas Pilot Station Ltd.