Начало | Пилотски услуги | Тарифа | Навигация | Пилотски катери | ISO 9001 стандарт | Пристанище Бургас | Град Бургас | Карти | Връзки | Контакти

    BG EN    


Logo


НАВИГАЦИЯ

Граници на пристанище Бургас:

Територията на пристанище Бургас включва цялата водна площ, разположена W от линията, свързваща Нос Лахна (42°33'N 027°34'E) и Нос Таласакра (42°27'N 027°39'E), с дължина 7 ММ и направление NE. Пристанищната територия е разделена на външно и вътрешно пристанища. Граница между двете пристанища е линията съединяваща Нос Форос и Нос Бургас.

Буйове, Фарватери и Канали:
Подходът към външното пристанище представлява Схема за разделно движение с направление E/W с начало в поворотна точка с координати 42°29'N 027°42'E.


ПОДХОДИ

Подход от Е:
Началната подходна позиция се намира в поворотна точка с координати 42°29'N 028°05'E. Схема за разделно движение с направление W и дължина от 16 ММ води до поворотна точка с координати 42°29'N 027°42'E, представляваща подход към вътрешната част на Бургаския залив.

Подход от NE:

Началната подходна позиция се намира в поворотна точка 3 ММ SE от Нос Емине (42°42'N 027°54'E). Схема за разделно движение с направление SW и дължина от 15 ММ води до поворотна точка с координати 42°29'N 027°42'E, представляваща подход към вътрешната част на Бургаския залив.

Подход към вътрешната част на Бургаския залив:
Началната подходна позиция се намира в поворотна точка с координати 42°29'N 027°42'E. Схема за разделно движение с направление W и дължина от 6 ММ води до Е граница на Пристанище Бургас.
Схема за разделно движение:
Схемата за разделно движение не е одобрена от IMO, но българските власти уведомяват, че са приложени принципите за използване на СРД, дефинирани в Правило 10 на МППСМ.

Котвени стоянки:
1. Район № 1 е предназначен за кораби с максимална дължина до 150 m и е ограничен от линиите, които съединяват точките:
 1. Ш = 42°28'10 С / Д = 27°29'10 И;
 2. Ш = 42°27'80 С / Д = 27°29'10 И;
 3. Ш = 42°27'50 С / Д = 27°29'70 И;
 4. Ш = 42°27'30 С / Д = 27°29'70 И;
 5. Ш = 42°27'30 С / Д = 27°30'50 И;
 6. Ш = 42°28'10 С / Д = 27°30'50 И.
2. Район № 2 е предназначен за танкери с водоизместване до 5000 t и е ограничен от линиите, които съединяват точките:
 1. Ш = 42°28'10 С / Д = 27°30'60 И;
 2. Ш = 42°27'50 С / Д = 27°30'60 И;
 3. Ш = 42°27'50 С / Д = 27°31'20 И;
 4. Ш = 42°28'10 С / Д = 27°31'20 И.
3. Район № 3 е предназначен за кораби с максимална дължина над 150 m и е ограничен от линиите, които съединяват точките:
 1. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°32'00 И;
 2. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°32'00 И;
 3. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°33'40 И;
 4. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°33'40 И.
4. Район № 4 e предназначен за танкери с водоизместване над 5000 t и е ограничен от линиите, които съединяват точките:
 1. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°33'40 И;
 2. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°33'40 И;
 3. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°34'80 И;
 4. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°34'80 И.
5. Район № 5 е предназначен за кораби под карантина и за кораби, превозващи опасни товари, и е ограничен от линиите, които съединяват точките:
 1. Ш = 42°28'20 С / Д = 27°32'20 И;
 2. Ш = 42°28'20 С / Д = 27°32'60 И;
 3. Ш = 42°27'80 С / Д = 27°32'60 И;
 4. Ш = 42°27'70 С / Д = 27°32'20 И.

Ниво на прилива и течения:
В района няма приливно-отливни явления и течения, оказващи влияние на навигацията.

Соленост на морската вода:
Солеността в различните басейни варира между 1012 и 1014.

Метеорология: Преобладаващи ветрове: Посоката на преобладаващите ветрове зимно време е от N до NE, а лятно време посоката е променлива. Всички маневри в пристанището се забраняват при скорост на вятъра над 15 м/сек.

Мъгли: Пристанището много рядко бива затваряно поради мъгла, а когато това се случи трае само за няколко часа.

Лед: Дори през най-студените зими в пристанището не се образува лед.

Карти и лоции:
ВА 2399, 2230
ВА Pilot NP24

Влекачи: Две буксирни компании предоставят своите 13 влекача с мощности от 850 к.с. до 3000 к.с. за 24 часов сервиз. Ползването на влекач/и за маневрите е задължително за всички кораби с бруто тонаж над 1000.(C) Bourgas Pilot Station Ltd.