Начало | Пилотски услуги | Тарифа | Навигация | Пилотски катери | ISO 9001 стандарт | Пристанище Бургас | Град Бургас | Карти | Връзки | Контакти

    ТАБЛИЦА С ПРОМЕНИТЕ В ПИЛОТСКИТЕ ТАРИФИ В ОТГОВОРНИЯТ РАЙОН НА „ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ БУРГАС“ - ООД в сила от 01.01.2023 г. EN    


Logo


ISO 9001 стандарт

Поемайки отговорност за безопасността на морския трафик ние приехме убеждението и задължението постоянно да повишаваме качеството на нашата услуга. В това отношение, нашата дейност има безспорно влияние за предпазване на морските флора и фауна от замърсяване.

Тази наша политика намери отражение в оценката дадена ни от Регистровата Организация Лойд – Лондон, която ни сертифицира през 2009 година, като организация, чиято система за управление на качеството съответства на международния стандарт ISO 9001: 2015.   


(C) Bourgas Pilot Station Ltd.